Försenade TV-boxar

Nu börjar snart det nya avtalet att gälla (1 juni) och vi har fortfarande inte fått de nya TV-boxarna. Vi för samtal med NAO kring detta och publicerar information så fort vi får återkoppling på datum de ska komma.

Ska du köpa tjänster i det öppna nätet? Här kan du se vilka tjänsteleverantörer som finns att välja på: https://openinfo.netatonce.net/home Klicka på Områden och välj Häggådalen för att se tjänster och priser. (I dagsläget finns inte Telia med på listan men enligt NAO ska de tillkomma.)

De som ej lämnat in avtal innan den 1 juni kommer att inaktiveras tills undertecknat avtal inkommit till föreningen. OBS! Gäller ej företagsabonnemang som löper på.

Tv-boxar är beställda

Tv-boxar är beställda och styrelsen planerar att publicera tider inom kort för utlämning av dessa i mitten av maj. Det blir olika tider uppdelade efter adresser för att slippa köbildning och utlämning kommer att ske från Gärdebovägen 3 där vi har vårt kontor. För att hämta ut din tv-box behöver du ha din legitimation med dig. Det går bra att hämta tv-box åt någon annan så länge du visar både ditt och dennes legitimation.

Du som önskar beställa mer än en tv-box/ett tv-abonnemang ombeds vända dig till Netatonce för beställning. Ny information från Netatonce är att Telia inte godkänner medlemmar att löpande teckna sig för tv utan de kommer att ha så kallade uppsamlingsheat två gånger om året. Då kan medlemmar som önskar teckna Telia TV Lagom i gruppavtalet, så kallat trippel-abonnemang (bredband, ip-telefoni och tv) få sin tv-box levererad. Duo-abonnemang (bredband och ip-telefoni) kan tecknas när som helst.

Alla medlemmar ombeds fortsätta använda sin mediaomvandlare som de redan har. Så länge den fungerar finns det ingen anledning att plocka ut en ny. Alla som har tecknat gruppavtal före den 31 maj 2024 har rätt att när som helst under avtalstiden plocka ut en gratis mediaomvandlare. Garantin gäller under hela avtalsperioden.

Nästa kvartalsfaktura skickas ut efter att det nya avtalet har börjat gälla. Troligen i slutet av juni eller början av juli. Fakturan gäller månaderna juni, juli, augusti och september. Vi påminner om att anmäla e-faktura genom din bank för att slippa fakturaavgift på 60 kr.

Några frågor och svar

Fråga: Datum för inlämning av gruppavtal är passerat, vad händer om jag har missat lämnat in?

Svar: 28 februari är satt för att garantera att de som önskat teckna alternativ 2 (bredband, ip-tele och TV från Telia) ska hinna få sin TV_box innan den 1 juni. Det går fortfarande alldeles utmärkt att teckna gruppavtal men vi garanterar inte att TV_boxen finns att hämta vid start av avtalsperioden 1 juni 2022. Gruppavtal kan tecknas under hela avtalsperioden på fem år men det är endast de två första åren, t.o.m. 31 maj 2024, som en gratis mediaomvandlare (och ev. TV_box) ingår.

Fråga: Det ingår en ny mediaomvandlare (router) i det nya gruppavtalet. När och hur får man den?

Svar: Föreningen har i samtal med Netatonce kommit fram till att vi inte beställer nya mediaomvandlare (router) till alla som tecknar gruppavtal. Många medlemmar har redan den modell av mediaomvandlare som ingår i det nya avtalet och alla medlemmar som har en fungerande mediaomvandlare rekommenderas att fortsätta använda den och byta ut den om den går sönder. Föreningen kommer att få ett antal mediaomvandlare att ha på vårt kontor för snabb utlämning om någon skulle gå sönder. Dels är det ett argument ur miljöperspektiv och dels kan det under avtalsperioden släppas nyare modell som man kanske hellre önskar byta ut mot. I gruppavtalet ingår en gratis mediaomvandlare om man tecknar det senast 31 maj 2024 och detta gäller oavsett när man väljer att ”plocka ut” den. Garantin gäller under hela avtalsperioden.

Fakturering vid avtalsbyte

Från och med 1 juni har vi ett nytt avtal. Det betyder att kommande kvartalsfaktura som skickas ut i mars kommer att vara på två månader (april och maj) och att den tredje kvartalsfakturan blir på fyra månader (juni, juli, augusti och september). Vi hoppas att detta inte ska orsaka några problem för någon. I så fall är det bara att höra av sig till susanne.nystedt@haggadalensfiber.se så försöker vi lösa det. Vi påminner också om att föreningen från och med 1 juni kommer att lägga på fakturaavgift på 60 kr. För att undvika fakturaavgift kan du välja e-faktura och detta anmäler du genom din bank.

Frågor som kommit in till styrelsen angående det nya avtalet

Fråga: Tillkommer det någon kostnad än den angivna i avtalet?

Svar: Nej, om medlemmen tecknar gruppavtal under de två första åren ingår mediaomvandlare och TV-box från Telia.

Fråga: Vad gör man om man har beställt extra tjänster i nätet?

Svar: Det är endast gruppavtalet som sägs upp den 31 maj (bredband 200/200 och TV grundpaket från Sappa). Har man beställt tilläggstjänster som t.ex. extra tv-paket behöver man själv säga upp detta separat.

Fråga: Vad gör man med sin gamla TV-box från Sappa?

Svar: Den kan man lämna in på återvinningen.

Fråga: Om man har tilläggsavtal på 1000/1000 idag och har förbetalt det för hela året, vad händer då från den 1/6 när det ingår i gruppavtalet?

Svar: Medlemmen hör av sig till Netatonce och gör upp om utbetalning av överstigande del.

Fråga: Om man har avtal med Sappa som går ut i höst, kan man teckna gruppavtalet nu och sedan lägga till TV från Telia när avtalet med Sappa går ut?

Svar: Ja, NAO har möjliggjort att det går att köra Sappa och Telia i nätet samtidigt. Medlemmen har möjlighet att teckna gruppavtalet för TV (Telia) inom två år från avtalets början UTAN att behöva betala för en TV-box.

Tjänsteavtal börjar delas ut

Under vecka 5 kommer medlemmar att få tjänsteavtalet i sin postlåda. Vi har manuellt delat ut alla kuvert, förutom de fastighetsägare som har postort utanför Häggådalens område där vi har postat dem. Saknar du ett avtal finns det att hämta innanför ytterdörren på Gärdebovägen 3 i en låda. (Inga avtal mejlas eller publiceras på hemsidan.)

Lämna in undertecknat avtal i föreningens brevlåda på Gärdebovägen 3 senast den 28 februari. Detta för att vi ska kunna beställa rätt antal TV-boxar och få dem i god tid. Inkommande avtal efter den 28 februari kan få vänta på TV-boxen efter påbörjad avtalstid.

Äger du en fastighet med flera fiberanslutningar finns möjlighet att teckna flera gruppavtal till fastigheten. Fyll i antalet gruppanslutningar du önskar när du gör ditt val på blanketten.